Kölcsönzés

  • A könyvtárból névre szóló, érvényes olvasójeggyel, személyesen lehet kölcsönözni. Az olvasójegy másra át nem ruházható.
 • Az olvasó beiratkozáskor a beiratkozási nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot.
 • Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell. Elveszett kotta pótlására fénymásolatot nem fogadunk el. Ha a mű nem beszerezhető, akkor az eszmei új beszerzési árat kell befizetni.
 • Ugyanabból a műből egy olvasónál csak egy példány lehet.
 • Az olvasójegy a tanév végéig érvényes. Meghosszabbítása csak úgy lehetséges, ha könyvtartozás és bírság nem terheli.
 • A legfrissebb és leginkább keresett dokumentumok, a kézikönyvtári egységben vannak elhelyezve. Nem kölcsönözhetőek az egypéldányos és nagy értékű dokumentumok.
 • A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon vagy e-mailben hosszabbítható meg.
 • A kölcsönzési határidőt és a 7 nap türelmi időt is túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, ennek összege kötetenként és naponta 40.-Ft. A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.
 • Amennyiben a dokumentumra előjegyzés érkezett, az nem hosszabbítható meg. A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető.
 • A tanulmányok befejezésekor, illetve megszakításakor a Könyvtár ún. köröző lapon igazolja, hogy az olvasó rendezte a tartozását.
 • A nyári szünetben könyvtári könyvek nem, kották csak előzetes bemutatás után maradhatnak a hallgatóknál.
 • A kottákon kívül könyvtári tartozás automatikusan nem vihető át a következő tanévre.
 • Nem kölcsönözhetőek: a kézikönyvtári állomány, időszaki kiadványok, folyóiratok, hanglemezek és a szakdolgozatok. A CD gyűjtemény hallgatók számára nem kölcsönözhető, de az oktatók órai tanításhoz CD-t kölcsönözhetnek.

A kölcsönözhető kötetszám, a kölcsönzés határideje:
 

  Kötetszám Határidő
Oktató 30 könyv, kotta félév
Hallgató 15 könyv, kotta 28 nap

Könyvtárközi kölcsönzés

Keresés a katalógusban
 

Összetett keresés

Heti ajánlatunk