Bemutatkozás

Felsőfokú zenei képzés Debrecenben 1966 óta létezik, kezdetben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Debreceni Tagozata keretében. A Főiskola első igazgatója Gulyás György főiskolai tanár, Liszt-díjas karnagy volt. Az ő kezdeményezése és igazgatósága alatt létesült 1974. szeptemberében a Debreceni Egyetem tőszomszédságában a Weiner-kollégiumot és a Liszt-termet is magában foglaló épületkomplexum, melyben a Zeneművészeti Kar és benne a Zeneművészeti Könyvtára jelenleg is működik. Az eltelt időben a könyvtár neve többször is megváltozott: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Konzervatórium Könyvtára, majd 2001-től a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Konzervatórium Könyvtára volt.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Zeneművészeti Könyvtára - 2006. novemberétől már ezzel az újabb elnevezéssel - nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár. Az itt oktatók és hallgatók teljes körű szolgáltatásokat vehetnek igénybe, a Debreceni Egyetem más oktatói és hallgatói számára korlátozottan nyilvános a könyvtár. Feladata az intézményben folyó oktatás segítése, zenei szakkönyvek, kották, hanganyagok kölcsönzésével.

A 100 m2-es helyiségben az állomány teljes egésze szabadpolcos rendszerben van elhelyezve. Gyűjteményét a zenei tudományok, művészetek és ezek határterületei alkotják. A könyvtár állományának összetételét az intézményben a főiskolai és egyetemi szinten folyó zene-, művésztanár-képzés szükségletei határozzák meg. Egységei: zenei tárgyú dokumentumok, szépirodalmi és egyéb szakirodalom. A törzsállományt könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok alkotják. A törzsállomány 90%-a zenei témájú irodalom, kotta, valamint hanglemez, hangkazetta és CD gyűjtemény; 10%-a szépirodalom és szakirodalom. Általános kézikönyvtárral rendelkezik, különgyűjteményei: 1998-tól folyamatos gyűjtéssel, a szakdolgozatok gyűjteménye, valamint néhány zeneszerzőtől az összkiadások gyűjteményei. (Bach, Handel, Liszt, Gesualdo) A nyitvatartási idő alatt lehetőséget biztosít az oktatók és hallgatók számára a dokumentumok helyben használatára és fénymásolatok készítésére (szakkönyvek részleteinek másolása lehetséges); azok vágására, befűzésére, hanghordozók hallgatására. A megújult olvasótermi egységünkben a dokumentumok legfontosabb adatait számítógépes katalógusban (OPAC) lehet keresni.
 

Keresés a katalógusban
 

Összetett keresés

Heti ajánlatunk